Ergotherapie bij langdurige klachten na COVID-19

Mensen met Long COVID hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel afnemen in de loop van de tijd.

 

U bent via de huisarts verwezen naar een ergotherapeut, omdat u aanhoudende klachten heeft na het doormaken van een corona infectie. Hier leest u tips die u kunnen ondersteunen bij uw behandeling en hoe u kunt omgaan met de long-covid klachten.

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse activiteiten en/of het oppakken van werk en sport/spel. Binnen het behandeltraject voor langdurige klachten na COVID-19, richt ergotherapie zich onder andere op het zorgen voor een goede energieverdeling.

Verdeel uw energie

Onderstaande tips zijn gericht op het verkrijgen en behouden van een juiste energiebalans in de dag. Het is belangrijk dat u voldoende rust neemt en niet doorgaat totdat u oververmoeid of uitgeput bent. Herstel kost namelijk energie. En die energie moet er dan nog wel zijn.

1. Regelmaat

Een vaste routine biedt structuur. Denk aan vaste tijden voor eten, opstaan en naar bed gaan.

2. Activiteiten

Wissel lichamelijke activiteiten zoals wandelen of de was ophangen af met mentale activiteiten, zoals de krant lezen of een gesprekje voeren.
Zorg voor een rustige omgeving en doe één ding tegelijkertijd. Bijvoorbeeld niet strijken èn tv kijken.
Voer activiteiten in een rustiger tempo uit, dan u gewend bent.
Zorg dat niet alle energie op gaat aan verplichte activiteiten. Kies ook dingen die u leuk vindt en waar u positieve energie van krijgt.
Verspreid activiteiten over de dag en zorg voor voldoende hersteltijd als u iets heeft gedaan.

3. Rust

Het energieniveau herstelt sneller op het moment dat u nog energie over heeft. Dat betekent rust nemen voordat u te moe bent.
Neem diverse rustmomenten op een dag om te herstellen. Liever vaker kortere rustmomenten, dan één lang rustmoment in de middag.
Rusten betekent ook echt rusten. Dus geen telefoon, tv, visite enzovoort.
Ontspannings- en ademhalingsoefeningen kunnen helpen. U vindt verschillende voorbeelden hiervan op internet. Probeer uit wat voor u werkt.

4. Slapen

Zorg voor een vaste slaaproutine en vermijd cafeïne na 14.00 uur en digitale schermen na 18.00 uur.

Toelichting:
De Long COVID klachten hebben meestal tot gevolg dat uw normale dagelijkse bezigheden thuis, in het gezin of op het werk veel lastiger zijn geworden of soms zelfs helemaal niet meer lukken. Veel van de klachten zijn een normale reactie van het lichaam op het bestrijden van een virusinfectie zoals COVID-19. We zien echter ook dat het herstel soms erg langzaam gaat, er sprake is van terugval en er allerlei bijkomende lichamelijk klachten ontstaan. Het wordt dan moeilijk om grip te krijgen op uw situatie. De inzet van een ergotherapeut kan er voor zorgen dat u weer regie krijgt over uw mogelijkheden thuis en op het werk en daarmee, al gaat het soms langzaam, uw energie toeneemt en u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.