Overzicht diensten

Habito biedt ergotherapie aan volwassenen en is er voor iedereen die in zijn dagelijks leven tegen praktische problemen aanloopt en deze graag in de eigen woonsituatie wil oplossen.

Voorbeelden:

  • U bent beperkt als gevolg van een (chronische) ziekte
  • U komt thuis na een ziekenhuis en/of revalidatie periode en ervaart nog beperkingen
  • U wilt uw woning geschikt maken voor uw oude dag

Bij Habito kunt u terecht voor prettige, hedendaagse ergotherapie: praktisch en doelmatig. Habito kent de volgende expertisegebieden: Ehlers Danlos Syndroom (EDS) Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) met zowel de fysieke als cognitieve problematiek, long-covid, spierziekten, MS, oncologische problematiek, artrose, reuma, COPD en orthopedische problematiek.

De diensten van Habito

Advies zelfstandig wonen

U krijgt advies over woningaanpassingen om zo veilig en zelfstandig mogelijk te wonen, nu en in de toekomst.

Advies van hulpmiddelen en voorzieningen

U krijgt advies over welke hulpmiddelen of voorzieningen u in staat kunnen stellen weer zelfstandig of veilig te handelen.

Training van algemene dagelijkse (ADL) – , huishoudelijke – of hobby activiteiten

U krijgt training in het gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen, zodat ze daadwerkelijk helpen in uw dagelijks leven.

Advies bij (chronische) vermoeidheid of pijn

U kunt adviezen verwachten op het gebied van planning van dagelijkse activiteiten, grenzen hanteren en verstandig omgaan met pijn of beperkte energie.

Training van scootmobiel, rolstoel of (drie)wielfiets rijden

U krijgt training in het rijden met een scootmobiel, rolstoel of fiets in uw eigen omgeving, zodat u dagelijkse activiteiten buiten de deur weer zelfstandig en veilig kunt uitvoeren.

Hulp bij aanvragen en bezwaar

Wanneer u bij bijvoorbeeld de gemeente of zorgverzekeraar een aanvraag wilt indienen, kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Habito kijkt graag met u mee en ondersteunt u in het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen, zodat u zo zelfstandig mogelijk kan functioneren op de plek die voor u belangrijk is.

Advies aan mantelzorger en hulpverlener

U kunt adviezen verwachten aan mensen in uw directe omgeving, zodat zij beter voor u en zichzelf kunnen zorgen. U kunt denken aan het maken van een transfer of het assisteren van u bij dagelijkse activiteiten.

Werkplekonderzoek

Ook tijdens het verblijf op uw werk kunt u tegen problemen aanlopen tijdens het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Daarom is het ook mogelijk dat Habito met u meekijkt op uw werkplek. Samen kijken we naar de problemen die u ervaart en proberen we oplossingen uit
hal